Caspar Gleitlagerkatalog - page 69

69
Sinterbronze
Kalottenlager
Sinterbronze
Vollstücke
Sinterbronze
Rohlinge
Wellen-Ø
[mm]
Wellen-Ø
[mm]
4
Kalottenbuchse 4-10-8
4
10
8
CA-43318
5
Kalottenbuchse 5-12-9
5
12
9
CA-43319
6
Kalottenbuchse 6-14-11
6
14
11
CA-43320
7
Kalottenbuchse 7-16-12
7
16
12
CA-43321
8
Kalottenbuchse 8-18-13
8
18
13
CA-43322
9
Kalottenbuchse 9-20-14,5
9
20
14,5
CA-43323
10
Kalottenbuchse 10-22-16
10
22
16
CA-43324
12
Kalottenbuchse 12-23-16
12
23
16
CA-43325
4
Kalottenbundbuchse 4-10-6-10
4
10
6
10
CA-43310
5
Kalottenbundbuchse 5-12-8-11
5
12
8
11
CA-43311
6
Kalottenbundbuchse 6-14-9-13
6
14
9
13
CA-43312
7
Kalottenbundbuchse 7-16-10,5-14
7
16
10,5
14
CA-43313
8
Kalottenbundbuchse 8-18-12,5-16
8
18
12,5
16
CA-43314
9
Kalottenbundbuchse 9-20-14-17
9
20
14
17
CA-43315
10
Kalottenbundbuchse 10-22-15-18
10
22
15
18
CA-43316
12
Kalottenbundbuchse 12-23-17,5-18
12
23
17,5
18
CA-43317
Vollstück 15 x 30 Sinterbronze
15
30
CA-43338
Vollstück 20 x 25 Sinterbronze
20
25
CA-43339
Vollstück 20 x 50 Sinterbronze
20
50
CA-43340
Vollstück 25 x 25 Sinterbronze
25
25
CA-43341
Vollstück 25 x 50 Sinterbronze
25
50
CA-43342
Vollstück 32 x 40 Sinterbronze
32
40
CA-43343
Vollstück 32 x 80 Sinterbronze
32
80
CA-43344
Vollstück 42 x 50 Sinterbronze
42
50
CA-43345
Vollstück 42 x 100 Sinterbronze
42
100 CA-43346
Vollstück 45 x 90 Sinterbronze
45
90
CA-43347
Vollstück 52 x 60 Sinterbronze
52
60
CA-43348
Vollstück 52 x 120 Sinterbronze
52
120 CA-43349
Vollstück 62 x 120 Sinterbronze
62
120 CA-43350
Vollstück 70 x 120 Sinterbronze
70
120 CA-43351
Vollstück 80 x 120 Sinterbronze
80
120 CA-43352
Vollstück 105 x 120 Sinterbronze 105
120 CA-43353
Bezeichnung
Bezeichnung
Bezeichnung
Abmessungen [mm]
D D B
i
K
Abm. [mm]
D B
O
Abmessungen [mm]
D D D B
i
K
B
Artikelnummer
Artikel-
nummer
Rohling 38 x 66 x 65 Sinterbronze
38 66 65 CA-42971
Rohling 38 x 66 x 120 Sinterbronze 38 66 120 CA-42972
Rohling 45 x 105 x 120 Sinterbronze 45 105 120 CA-42973
Rohling 53 x 85 x 65 Sinterbronze
53 85 65 CA-42974
Rohling 53 x 85 x 120 Sinterbronze 53 85 120 CA-42975
Rohling 68 x 104 x 65 Sinterbronze 68 104 65 CA-42976
Rohling 68 x 104 x 120 Sinterbronze 68 104 120 CA-42977
Rohling 83 x 123 x 65 Sinterbronze 83 123 65 CA-42978
Rohling 83 x 123 x 120 Sinterbronze 83 123 120 CA-42979
Rohling 98 x 142 x 65 Sinterbronze 98 142 65 CA-42980
Rohling 98 x 142 x 120 Sinterbronze 98 142 120 CA-42981
Bezeichnung
Abm. [mm]
D D B
i
O
Artikel-
nummer
Artikelnummer
Kalottenbuchse
Kalottenbundbuchse
Standardtoleranzen
Innendurchmesser D
H7
i
Kugeldurchmesser D
±0,05
K
Länge B
±0,05
Kugelaufnahme
H10
empfohlene Wellentoleranz
f7
Toleranzen
±0,8 ±1,0 ±1,5 ±2,0
D
i
D
i
D
o
B
B
D
K
D
K
D
o
D
i
B
D
o
B
-Toleranzfelder
Gleitlagertechnik
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76
Powered by FlippingBook